Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

9_14_2011_11_37_02_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDW602,EDX602

Model : EDW602,EDX602
Mã số : GV2-02354
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

07_05_2012_12_06_02_SA.png

Float-Operated Level - EDW601,EDX601

Model : EDW601,EDX601
Mã số : GV2-02353
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_15_2011_11_57_18_PM.png

Magnetic Float Level Transmitter - WLS Series

Model : WLS Series
Mã số : GV2-02343
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_15_2011_11_52_37_PM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LS Series

Model : LS Series
Mã số : GV2-02342
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_16_2011_12_03_53_AM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LT Series

Model : LT Series
Mã số : GV2-02341
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_16_2011_12_07_48_AM.png

Vertical Magnetic Level Switch - LT205-Weather Proof,LXT205-Explosion Proof

Model : LT205-Weather Proof,LXT205-Explosion Proof
Mã số : GV2-02334
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

SLS_2.jpg

Float Type Liquid Level Control - SLS2

Model : SLS2
Mã số : GV2-02328
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

SLS_1.jpg

Float Type Liquid Level Control - SLS1

Model : SLS1
Mã số : GV2-02327
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LVCN110_m.jpg

Single Sensor Level Controller - LVCN110

Model : LVCN110
Mã số : GV2-02317
Brand : Omega
List Price : Call

LVN40_50_m.jpg

High Temperature NEMA-6 Liquid Level Switches All Stainless Steel Construction - LVN40,LVN50 Series

Model : LVN40,LVN50 Series
Mã số : GV2-02307
Brand : Omega
List Price : Call

LVN60_70_m.jpg

NEMA-6 Single Station Liquid Level Switches Broad Chemical Compatibility - LVN60,LVN70 Series

Model : LVN60,LVN70 Series
Mã số : GV2-02306
Brand : Omega
List Price : Call

LVN10_20_m.jpg

NEMA-6 Liquid Level Switches - LVN10,LVN20 Series

Model : LVN10,LVN20 Series
Mã số : GV2-02305
Brand : Omega
List Price : Call

LVK10_20_30_m.jpg

Liquid Level Switches - LVK10,LVK20,LVK30 Series

Model : LVK10,LVK20,LVK30 Series
Mã số : GV2-02304
Brand : Omega
List Price : Call

LVK40_50_m.jpg

High Temperature Liquid Level Controls All Stainless Steel Construction - LVK40,LVK50 Series

Model : LVK40,LVK50 Series
Mã số : GV2-02303
Brand : Omega
List Price : Call

LVK200_m.jpg

Level Controls for 55 Gallon Drums - LVK200 Series

Model : LVK200 Series
Mã số : GV2-02302
Brand : Omega
List Price : Call

LVK130_140_150_190_m.jpg

Compact Liquid Level Switches - LVK130,LVK140,LVK150,LVK190 Series

Model : LVK130,LVK140,LVK150,LVK190 Series
Mã số : GV2-02301
Brand : Omega
List Price : Call

LVK120_m.jpg

Custom Level Switch Starter Kit - LVK120 Series

Model : LVK120 Series
Mã số : GV2-02300
Brand : Omega
List Price : Call

LV40_50_m.jpg

316 Stainless Steel Liquid Level Switches - LV40,LV50 Series

Model : LV40,LV50 Series
Mã số : GV2-02299
Brand : Omega
List Price : Call

LV170_m.jpg

Optical Liquid Level Sensor - LV170 Series

Model : LV170 Series
Mã số : GV2-02298
Brand : Omega
List Price : Call

LV160_m.jpg

High Level Indicator - LV160 Series

Model : LV160 Series
Mã số : GV2-02297
Brand : Omega
List Price : Call

LV150_m.jpg

Self Checking High Level Indicator - LV150 Series

Model : LV150 Series
Mã số : GV2-02296
Brand : Omega
List Price : Call

LV140_m.jpg

Universal Liquid Level Sensor - LV140 Series

Model : LV140 Series
Mã số : GV2-02295
Brand : Omega
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào