Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối


Sản phẩm tiêu biểu

12_45.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Mode : Microstart C
Mã số : GV1-02546
Hãng sản xuất : Matic
Giá : 1,150,000 VNĐ

12_46.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Mode : Microstart C
Mã số : GV1-02547
Hãng sản xuất : Matic
Giá : 1,150,000 VNĐ

12_47.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Mode : Microstart C
Mã số : GV1-02548
Hãng sản xuất : Matic
Giá : 1,150,000 VNĐ

12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Mode : Microstart C
Mã số : GV1-02549
Hãng sản xuất : Matic
Giá : 1,150,000 VNĐ

M_Series_13.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Mode : M Series
Mã số : GV2-02451
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

M_Series_15.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Mode : M Series
Mã số : GV2-02453
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

M_Series_16.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Mode : M Series
Mã số : GV2-02454
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

M_Series_17.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Mode : M Series
Mã số : GV2-02455
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM_7.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Mode : NL Series
Mã số : GV2-02456
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM_7_1.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Mode : NL Series
Mã số : GV2-02457
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM_7_2.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Mode : NL Series
Mã số : GV2-02458
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM_7_3.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Mode : NL Series
Mã số : GV2-02459
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LXT_201.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch Explosion Proof - LXT201 Thread Type

Mode : LXT201 Thread Type
Mã số : GV2-02336
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LXT_203F.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LXT203F Flange Type For High Temperature

Mode : LXT203F Flange Type For High Temperature
Mã số : GV2-02335
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LXT_203S.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT203S THREAD TYPE For High Temperature

Mode : LXT203S THREAD TYPE For High Temperature
Mã số : GV2-01930
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LXT_204.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT204 FLANGE TYPE

Mode : LXT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV2-01929
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LXT205.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT/LXT205 VERTICAL TYPE

Mode : LT/LXT205 VERTICAL TYPE
Mã số : GV2-01928
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LR_201W.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LR SERIES

Mode : LR SERIES
Mã số : GV2-01927
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

EDW_100.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW100 & EDX100

Mode : EDW100 & EDX100
Mã số : GV2-01926
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

EDW_601.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW601 & EDX601

Mode : EDW601 & EDX601
Mã số : GV2-01924
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

VLS5000.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức VLS5000

Mode : VLS5000
Mã số : GV2-01921
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call

LS_2_2.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LS SERIES

Mode : LS SERIES
Mã số : GV2-01264
Hãng sản xuất : NEW-FLOW
Giá : Call