Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Các loại đo mức, báo mức nước (water level sensor)

PX437_8_9_m.jpg

Submersible Water Level Transmitter, Measure 0-5 ft to 0-690 ft of Water - PX437,PX438,PX439

Model : PX437,PX438,PX439
Mã số : GV2-02231
Brand : Omega
List Price : Call

PXM78_m.jpg

Đo mức nước bằng áp lực thủy tĩnh Model PXM78 Series

Model : PXM78 Series Metric
Mã số : GV2-02092
Brand : Omega
List Price : Call

PX78_MV_m.jpg

Đo mức nước bằng áp lực thủy tĩnh Model PX78-MV

Model : PX78-MV
Mã số : GV2-02091
Brand : Omega
List Price : Call

PX437_8_9_m.jpg

Đo mức bằng nguyên lý áp lực thủy tĩnh Model PX437-8-9

Model : PX437-8-9
Mã số : GV2-02088
Brand : Omega
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào