Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Cảm biến mức bằng sóng siêu âm (ultrasonic sensor)

LVUN_600_m.jpg

Non-Invasive Level Switches - LVUN600 Series

Model : LVUN600 Series
Mã số : GV2-02264
Brand : Omega
List Price : Call

LVUC11_LVUC12_m.jpg

Cryogenic Temperature Liquid Level Switches - LVUC11,LVUC12 Series Series

Model : LVUC11,LVUC12 Series
Mã số : GV2-02263
Brand : Omega
List Price : Call

LVU_A710_SERIES_m.jpg

Compact Solid State Liquid Level Switch - LVU-A710 Series

Model : LVU-A710 Series
Mã số : GV2-02262
Brand : Omega
List Price : Call

LVU_A700_m.jpg

Ultrasonic Solid State Liquid Level Switch - LVU-A700 Series

Model : LVU-A700 Series
Mã số : GV2-02261
Brand : Omega
List Price : Call

LVU230_260_m.jpg

Ultrasonic Liquid Level Switches - LVU230,LVU260 Series

Model : LVU230,LVU260 Series
Mã số : GV2-02260
Brand : Omega
List Price : Call

LVU150_m.jpg

Ultrasonic Level Sensors - LVU150R Series

Model : LVU150R Series
Mã số : GV2-02259
Brand : Omega
List Price : Call

LVM_m.jpg

Level Track Mounting Systems - LVM Series

Model : LVM Series
Mã số : GV2-02258
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN700_m.jpg

Non-Contact Ultrasonic Level Controller - LVCN700 Series

Model : LVCN700 Series
Mã số : GV2-02257
Brand : Omega
List Price : Call

HPWS_m.jpg

Long Range Wireless System - HPWS Series

Model : HPWS Series
Mã số : GV2-02256
Brand : Omega
List Price : Call

LVU41_LVU42_m.jpg

Ultrasonic Non-Contact Level Measurement - LVU41,LVU42 Series

Model : LVU41,LVU42 Series
Mã số : GV2-02251
Brand : Omega
List Price : Call

LVRD500_m.jpg

Radar Level Transmitters - LVRD500 Series

Model : LVRD500 Series
Mã số : GV2-02250
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN20_m.jpg

Dual Sensor Controller - LVCN20

Model : LVCN20
Mã số : GV2-02249
Brand : Omega
List Price : Call

LVU1501_m.jpg

Loop Powered and Four-Wire Ultrasonic Level Transmitters - LVU1500 Series

Model : LVU1500 Series
Mã số : GV2-02248
Brand : Omega
List Price : Call

LVU303_301_m.jpg

Three-Wire Ultrasonic Level Transmitter - LVU301,LVU303

Model : LVU301,LVU303
Mã số : GV2-02247
Brand : Omega
List Price : Call

LVU201A_m.jpg

Two-Wire Ultrasonic Level Transmitter - LVU201A

Model : LVU201A
Mã số : GV2-02246
Brand : Omega
List Price : Call

LVU201_m.jpg

Two-Wire Ultrasonic Level Transmitter - LVU201

Model : LVU201
Mã số : GV2-02245
Brand : Omega
List Price : Call

LVU2000_m.jpg

Ultrasonic Level Transmitter for 0.5 to 12 foot Applications - LVU2001

Model : LVU2001
Mã số : GV2-02244
Brand : Omega
List Price : Call

LVU1000_m.jpg

Ultrasonic Non-Contact Remote Liquid Level Transmitter - LVU1000 Series

Model : LVU1000 Series
Mã số : GV2-02243
Brand : Omega
List Price : Call

LVU90_m.jpg

Non-Contact Level Transmitters for 0.3 to 6 Feet Applications - LVU90 Series

Model : LVU90 Series
Mã số : GV2-02242
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN80_m.jpg

Level Transmitter with Built-in Stilling Well - LVCN80

Model : LVCN80
Mã số : GV2-02241
Brand : Omega
List Price : Call

LVU800_m.jpg

Non-Contact Loop Powered Ultrasonic Level Transmitter - LVU800 Series

Model : LVU800 Series
Mã số : GV2-02240
Brand : Omega
List Price : Call

LVU30_m.jpg

Non-Contact Ultrasonic Level Transmitter/Switch - LVU30 Series

Model : LVU30 Series
Mã số : GV2-02239
Brand : Omega
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào